Ma 2024. február 26., hétfő, Edina napja van. Holnap Ákos és Bátor napja lesz.

Álláspályázat óvodavezető munkakörre

FacebookIWIW megosztásGoogle könyvjelzőTwitter
KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám:  4523
Intézményi iktatószám:  TD-/96-1/2023

ÁLLÁSPÁLYÁZAT


TISZADOROGMAI ÓVODAI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

óvodavezető (magasabb vezető)


Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  A nemzeti köznevelésről szóló 2010. évi CXC. törvény 69. § (1)- (3) bekezdésében meghatározott köznevelési intézményvezetői feladatkör és az intézményben óvodapedagógusi feladatok ellátása. Az intézmény teljes körű pedagógiai szakmai vezetése, az intézmény törvényes működésének biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések, az intézmény alapító okirata és működési dokumentumai szerint, munkáltatói jog-és feladatkör ellátása az intézmény alkalmazottai tekintetében. Felelős az intézmény alapító okiratában meghatározott feladatok magas színvonalon történő ellátásáért. A vezetői megbízás határozott időre, 5 év, előreláthatólag 2023.07.16.-2028.07.15. -ig szól. A pályázat részeként benyújtandó egyéb iratok, igazolások • az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel • nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez, • nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését vállalja • amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozat
Betöltendő állás szakmacsoportja:  oktatás
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, Általános (hivatali), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Tiszadorogma
Álláshirdető szervezet bemutatása:  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Zoltán polgármester nyújt, a 20/9463925 -ös telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: * Postai úton, a pályázatnak a Tiszadorogmai Óvodai Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (3466 Tiszadorogma, Arany J. u. 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TD-/96-1/2023. , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Zoltán polgármester nyújt, a 20/9463925 -ös telefonszámon.
Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  Büntetlen előélet
  Cselekvőképesség
  Magyar állampolgárság
  Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
  Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
  Felsőfokú alapképzés (bachelor, főiskolai), Óvodapedagógusok képzése, óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges végzettség
  Felsőfokú szakképzés, Óvodapedagógusok képzése, Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  5
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
  • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
  végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
  önéletrajz
  adatkezelési nyilatkozat
A pályázat benyújtásának határideje:  2023.04.14. 00:00
A pályázat elbírálásának módja:  A Tiszadorogmai Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa, a véleményezési határidő lejártát követő első társulási tanácsülésen dönt. A pályázat kiírója fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje:  2023.07.15. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.tiszadorogma.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.07.16.
Publikálás tervezett időpontja:  2023.02.28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/JobAd/Info/4523