Ugrás a fő tartalomhoz Ugrás az elérhetőséghez

HIRDETMÉNY - ÓVODAI BEIRATKOZÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Tiszadorogmai Óvodába a gyermekeket a 2024/2025-ös nevelési évre 2024. május 09. (csütörtök) 8:00-16:00 óráig, valamint 2024. május 10. (péntek) 8:00-13:00-ig óráig lehet beíratni.
TISZADOROGMAI ÓVODA
3466 TISZADOROGMA, PETŐFI UTCA 23.
 
Tel: 06 49 356 117
Email: tiszadorogmaovoda@gmail.com
 
HIRDETMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁS
a 2024/2025-ös nevelési évre
 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Tiszadorogmai Óvodába a gyermekeket a
 
2024/2025-ös nevelési évre
 
2024. május 09. (csütörtök) 8:00-16:00 óráig
2024. május 10. (péntek) 8:00-13:00-ig óráig
 
lehet beíratni.
 
 
A beiratkozás helye: Tiszadorogmai Óvoda
Tiszadorogma, Petőfi utca 23.

Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2020. január 1-jétől hatályba lépő rendelkezési szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Ezek alapján, a 2024/2025-as nevelési évre kötelező azon gyermekek beíratása, akik 2024. augusztus 31-ig a 3. életévüket betöltik.

A beíratáshoz szükséges okmányok:
  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok (személyi igazolvány, születési anyakönyvi kivonat, vagy útlevél)
  • lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  • a gyermek TAJ kártyája
  • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok (személyi igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély)
  • nem magyar állampolgár esetén a gyermek státuszát igazoló dokumentum, továbbá a szülőnek igazolnia kell azt, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92. §)
  • egyéb, a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat… stb.)
  • az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek felvételéhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata, amennyiben rendelkezésre áll.
Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tart, azonban az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
 
Bartókné Sánta Erzsébet
igazgató
Minden jog fenntartva © 2024 Tiszadorogma