Magyar Falu Program

MFP-ÖTIK/2022

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése

MFP-OJKJF/2022

Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése

MFPUHK/2021

Árpád utca egy részének aszfaltozása

MFP-ÖTIK/2021

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése

MFP-KOEB/2021

Kommunális eszköz beszerzése

MFP-OEF/2020

Óvodaépület felújítása

MFP-FHF/2020

Faluházak felújítása

MFP-TKK/2020

Arany János utca 35. és Zrínyi utca 25. szám alatti önkormányzati telkek kialakítása, közművesítése

MFP-TFB/2020

Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése