Hasznos Linkek

 

 

 

Látogatók

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa8
mod_vvisit_counterTegnap13
mod_vvisit_counterA héten8
mod_vvisit_counterElőző héten95
mod_vvisit_counterA hónapban346
mod_vvisit_counterAz előző hónapban418
mod_vvisit_counterÖsszesen1088414
Ma 2024. február 26., hétfő, Edina napja van. Holnap Ákos és Bátor napja lesz.

BURSA 2024 - BURSA rendelet

FacebookIWIW megosztásGoogle könyvjelzőTwitter
Tartalomjegyzék
BURSA 2024
BURSA rendelet
BURSA
BURSA
Minden oldal

Tiszadorogma Község Önkormányzat Képviselő-testülete

7/2020(X.03.) önkormányzati rendelet

 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról

 

Tiszadorogma Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és a (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján biztosított jogkörében eljárva, valamint csatlakozva az Emberi Erőforrás Minisztérium (továbbiakban: Minisztérium) által kezdeményezésre kerülő Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz, a felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázatról a következőket rendeli el:

 

A rendelet célja

1.§

 

(1)A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja, hogy a hallgatónak adományozott szociális ösztöndíjjal segítse a szociálisan hátrányos helyzetű, felsőoktatási képzésben részt vevő Tiszadorogma Községben állandó lakóhellyel rendelkező fiatalok felsőfokú tanulmányainak folytatását, segítséget nyújtson tanulmányainak eredményes befejezéséhez.

(2) Tiszadorogma Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati rendszerről szóló szerződési feltételeket évente elfogadva, a rendszerhez való csatlakozásról NYILATKOZAT-ot bocsát ki és küldi meg az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére.

A rendelet hatálya

2.§

 

(1)               A rendelet hatálya a Tiszadorogma Községben állandó lakóhellyel rendelkező felsőfokú tanulmányokat ( „A” típus) felsőfokú tanulmányokat kezdeni kívánó („B” típus) nappali tagozaton folytató hallgatókra terjed ki.

(2)               A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007.(III.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend), a Minisztérium évenként kiadott utasításai, különösen a „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer támogatásról szóló „Általános Szerződési Feltételek” című leirata, valamint az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) közleményei az irányadók.

 

A támogatás formája

 3. §

 

(1)    Az ösztöndíj összege 4000.-Ft/hó/fő.

(2)    A támogatás pénzügyi fedezetét az Önkormányzat a mindenkori éves költségvetésében biztosítja.

 

 

A pályázat benyújtása

4. §

(1) A pályázatok benyújtása az adott évi pályázati rendszer Általános Szerződési Feltételeiben meghatározottak szerint az EPER-Bursa rendszerben rögzített és onnan kinyomtatott pályázati űrlappal történik. A pályázatokat a Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Tiszadorogmai Kirendeltségénél kell benyújtani.

(2) A pályázatok benyújtásának és elbírálásának határideje az adott évi pályázati rendszer Általános Szerződési Feltételeiben meghatározottak szerint kerül kiírásra.

(3) Az Önkormányzat köteles gondoskodni a pályázati kiírás megfelelő időben történő közzétételéről

 

 

A jogosultság feltételei

 5. §

(1) Ösztöndíjban az a hallgató részesülhet:

 a) aki a pályázatban előírt feltételeknek megfelel,

 b) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400%-át (114.000.- Ft),

c) aki a Hivatalba a pályázatát határidőre benyújtotta, és a pályázat kötelező mellékleteit hiánytalanul csatolta.

 

(2) A jogosultság elbírálásához a következő igazolásokat kell becsatolni:

 a) Az EPER Bursa rendszerben kitöltött pályázati űrlap aláírva

 b) a Felsőoktatási intézmény igazolását arról, hogy a pályázó a pályázati kiírásban felsorolt képzési formák valamelyikében részt vesz

c) a pályázó rászorultságának igazolására köteles becsatolni saját és a vele egy háztartásban élők jövedelemigazolásait.

 

Az ösztöndíjpályázatok elbírálása

 6. §

 

(1) Az ösztöndíjjal kapcsolatos, jelen rendelet szerinti eljárás további feladatai és a pályázatok elbírálását a képviselő-testülete  a polgármester hatáskörébe helyezi.

 

(2) A Polgármester döntéséről írásban értesíti a pályázókat. A pályázók személyükre vonatkozó döntést, a döntés nyilvánosságra hozatalát követő 30 napig a Hivatalban (3466 Tiszadorogma, Arany J. u. 21.) ügyfélfogadási időben megtekinthetik.

 

Záró rendelkezések

7.§

 

(1)               Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2)                Hatályát veszti Tiszadorogma Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociálisan rászoruló felsőoktatási hallgatók Bursa Hungarica ösztöndíj rendszerben történő támogatásokról 2020. évben szóló 9/2019 (X.02.) önkormányzati rendelete, Tiszadorogma Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociálisan rászoruló felsőoktatási hallgatók Bursa Hungarica ösztöndíj rendszerben történő támogatásokról 2019. évben szóló 7/2018 (X.10.) önkormányzati rendelete, Tiszadorogma Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociálisan rászoruló felsőoktatási hallgatók Bursa Hungarica ösztöndíj rendszerben történő támogatásokról 2018. évben szóló 8/2017 (X.04.) önkormányzati rendelete, Tiszadorogma Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociálisan rászoruló felsőoktatási hallgatók Bursa Hungarica ösztöndíj rendszerben történő támogatásokról 2017. évben szóló 10/2016 (IX.29.) önkormányzati rendelete.

 

 

 

 

Burainé Hajdu Éva                                                                           Tóth Zoltán

        jegyző                                                                                       polgármester

 

 

 

 

Kihirdetve: 2020. október 03.

 

Burainé Hajdu Éva

    jegyző